INFORMATIE

LEERKRACHTEN

PLAATJES

ZOEK

CONTACT

BESTELLEN

Nieuw in Het Kleine Loo

Schapen en Geitenbedrijf


De melkveehouder is de grootste graslandbezitter van Nederland. Hij gebruikt zijn weilanden om van voor- tot najaar zijn koeien, schapen en geiten op te laten grazen. Maar ook om voer voor de winter van te oogsten. De dieren leveren met de melk de grondstof voor kaas en andere zuivelproducten. Op een melkveehouderijbedrijf draait het ook om geboorten. Koeien, schapen en geiten geven alleen melk nadat ze zijn bevallen. Naast melkveehouderijbedrijven met koeien zijn er ook gespecialiseerde schapen- en geitenhouderijen.


Meer informatie

Omhoog