INFORMATIE

LEERKRACHTEN

PLAATJES

ZOEK

CONTACT

BESTELLEN

Nieuw in Het Kleine Loo

Akkerbouw


Aardappels, suikerbieten en granen zijn de belangrijkste gewassen die op akkerbouwbedrijven worden geteeld. Maar de akkerbouw produceert ook oliehoudende zaden, graszaad, vlas en uien. En groenten voor de conservenindustrie en voor vers gebruik zoals broccoli, kool en witlof. Op sommige akkerbouwbedrijven worden bloembollen geteeld en er zijn bedrijven met gewassen die dienen als grondstof voor niet-voedingsdoeleinden. Agrificatiegewassen worden ze meestal genoemd. Er zijn ruim 14.500 akkerbouwbedrijven in Nederland.


Meer informatie

Omhoog