INFORMATIE

LEERKRACHTEN

PLAATJES

ZOEK

CONTACT

BESTELLEN

Nieuw in Het Kleine Loo

Vreemde vogels op het land


Kom je langs een akker of een weiland, let dan eens extra goed op, want op het land van de boer kom je allerlei soorten wilde vogels tegen. Ze zijn er op zoek naar voedsel, zoeken er beschutting of bouwen er hun nest en sommige... vliegen er toevallig net overheen.Neem een akker. Daar vliegt van alles rond. En zeker in het voorjaar en de zomer als het broedseizoen weer is begonnen en er volop voedsel is te vinden. Dan is het smullen geblazen, zeker voor vogels die van zaden en zaadjes houden, zoals duiven, mussen en vinken. Maar ook voor bijvoorbeeld fazanten en patrijzen. Deze vogels zitten vaak in de akkerrand. Ze houden onder andere van insecten. Maar ook 'groenliefhebbers', zoals ganzen, kom je op de akker tegen. En zeker als de planten nog heel klein zijn. Ganzen zijn gek op verse groene blaadjes van jonge plantjes, vooral van graan en gras.


Grutto

Lepelaar en ooievaar

Ook op bollenland kom je bijzondere gasten tegen. Sommige bloembollentelers zetten na de oogst hun land onder water. Vooral in Noord-Holland gebeurt dit. Onkruid waar beestjes op leven die de bloembollenoogst kunnen bedreigen, krijgen zo geen kans om te groeien. Dat bollenland is een geliefde plek voor watervogels en vogels, zoals de lepelaar. Die scharrelt in dat ondiepe water zijn kostje bij elkaar. En kijk ook eens op de akker van de fruitteler. In zijn boomgaard zijn onder andere vogels die van fruit houden.

Ook in het weiland kom je soms vreemde vogels tegen, zoals een ooievaar op zoek naar voedsel. Of een reiger, stilletjes bij de sloot naast het weiland, wachtend op een voorbij zwemmend visje. Maar ook watervogels als de meerkoet en een zwaan laten zich wel eens in het weiland zien.


Echte weidevogels

Het weiland is ook het thuis van echte weidevogels, zoals de grutto. Grutto's broeden bij voorkeur op vochtige grasland, het veenweidegebied. Daar is volop voedsel. De grutto leeft van wormen en ander klein gedierte dat op of in de bodem leeft. De winter brengt hij door in West-Afrikaanse moerassen en rijstvelden.


Het nest van de grutto


En let ook eens op de kievit met zijn elegante pak en kuif. En zijn capriolen in de lucht. En op de wulp met zijn omlaag gebogen snavel. Wulpen kom je vooral tegen in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant en op de Waddeneilanden.

Ook de stevig gebouwde scholekster met zijn opvallende oranje snavel en zijn zwart-witte verenkleed herken je meteen. Goed kijken! Scholeksters kijken vaak allemaal dezelfde kant op, zodat ze elkaar niet hinderen als ze moeten vluchten voor naderend gevaar. Meestal blijven ze daarom ook een klein eindje bij elkaar uit de buurt. De scholekster leeft ook langs de kust. Dan eet hij mossels en kokkels. Die snavel is daar erg handig voor. In het weiland eet hij wormpjes en insecten(larven).


Graspieper

Wie je onder meer ook in het weiland tegen kunt komen? De graspieper. Die zit in het gras en zegt 'piep' als hij opvliegt. In het gras zoekt hij naar insecten, wormen en rupsen. Zijn nest bouwt hij het liefst in overjarige graspollen. En hoewel zijn naam anders doet vermoeden: hij voelt zich thuis in het weiland én op de akker.


Twee patrijzen op een akker


Weidevogelboerderijen

De boer beschermt in het broedseizoen de nesten van weidevogels door ze te markeren met een stok of door er een nestbeschermer overheen te plaatsen. Als hij het gras maait in het weiland, kan hij dan om de nesten heen maaien. Op www.weidevogelboerderijen.nlstaan per provincie bedrijven, die aan weidevogelbeheer doen. Je kunt er ook zien welke vogels er in hun weilanden zitten Er staan ook allerlei leerzame weetjes en achtergrondinformatie over de weidevogels op.


Vogelbescherming

Vergeet ook niet op de site van de Vogelbescherming te kijken. Daar vind je heel veel over het gedrag, de leefomgeving, het voedsel en de broedeigenschappen van allerlei soorten vogels.


Omhoog