INFORMATIE

LEERKRACHTEN

PLAATJES

ZOEK

CONTACT

BESTELLEN

Nieuw in Het Kleine Loo

BOOMKWEKERIJ, Lessen middenbouw


Doelstellingen

Na de drie lessen over het kweken van bomen, heesters en vaste planten kunnen de kinderen:

- vertellen dat bomen, heesters en vaste planten in tuinen en parken onmisbaar zijn

- een aantal functies van bomen en planten noemen

- vertellen wat de belangrijkste werkzaamheden van een boomkweker zijn.Les 1. VOORBEREIDING VAN HET BEZOEK

In deze les worden ook de voorbereidingen getroffen voor het bezoek aan de boomkwekerij of het bezoek van de boomkweker aan de groep.


Introductie

Boomkwekers zijn in staat om in korte tijd met behulp van bomen, heesters en vaste planten een kaalslag binnen korte tijd te veranderen in een aantrekkelijke omgeving waar je graag wilt zijn.

Neem als uitgangspunt een plantsoen in de buurt van de school. Hoe zou dat eruitzien als er geen bomen, heesters en planten zouden groeien? Waarom is het prettig om daar te wandelen te spelen of op een bankje te zitten?

Vraag aan de kinderen wie er thuis een tuin heeft. Hoe ziet de tuin eruit? Wat staat er allemaal in? Kinderen zonder tuin hebben wellicht een balkon, waarop planten en heesters staan. Wie zorgt er voor de tuin of het balkon? Worden er wel eens nieuwe bomen, heesters en planten gekocht? Waar gebeurt dat dan?


Verwerking

- Werkblad 'Opknapbeurt'

Nodig: voor elk kind: het werkblad 'Opknapbeurt', een schaar, lijm, kleurpotloden.


Met het werkblad 'Opknapbeurt' toveren de kinderen een kale tuin om in een aantrekkelijke plek. Ze knippen de bomen heesters en vaste planten uit en geven die een plekje in de tuin.

Laat ze na afloop ook vertellen waarom ze voor deze indeling hebben gekozen.


Afsluiting

Behalve dat (vaste) planten, heesters en bomen een park, een plantsoen, een tuin of een balkon gezellig maken, hebben ze nog meer functies.

Laat de kinderen een aantal functies van planten, heesters en bomen bedenken en schrijf die in trefwoorden op het bord.

Bomen, heesters en planten breken onder andere met hun naalden of hun bladeren de kracht van regen en wind. Ze houden met hun wortels aarde vast, vangen met hun bladeren stof uit de lucht op, bieden woonruimte aan dieren en geven voedsel aan mens en dier.

Ook bieden ze recreatie, zorgen voor zuurstof en versiering van en afwisseling in het landschap. Daarnaast zorgen bomen nog voor hout en schaduw en dempen ze lawaai.

Verdeel daarna de kinderen in kleine groepjes en laat ze met elkaar verzinnen wat ze tijdens het bezoek willen vragen. Schrijf de vragen op als de kinderen dit nog niet zelf kunnen.Les 2. HET BEZOEK

Lees hiervoor de aanwijzingen in 'Opzet lesproject boomkwekerij'.Les 3. NA HET BEZOEK

Laat deze les snel na het bezoek plaatsvinden.


Introductie

De groep heeft de boomkwekerij bezocht of heeft bezoek gehad van de boomkweker.

Neem voldoende tijd om de kinderen te laten vertellen wat ze gezien, gehoord en gedaan hebben. Lees de achtergrondinformatie door en herhaal de belangrijkste werkzaamheden van de boomkweker.


Verwerking

Laat de kinderen hun ervaringen op verschillende manieren verwerken.


- Verslag

Laat een kort verslag maken. Hierbij kunnen ze eventueel het werkblad 'Wat doet de boomkweker?' (zie hieronder) gebruiken.

Kijk hier voor de antwoorden.


- Werkblad 'Wat doet de boomkweker?'

Nodig: voor elk kind: het werkblad 'Wat doet de boomkweker?', een schaar, papier, lijm, een pen.


Bekijk met de kinderen de tekeningen op het werkblad. Deze tekeningen kunnen ze bij hun verslag gebruiken.


- Bladeren op het raam

Nodig: bladeren van vaste planten of bomen, verf, kwasten.


Verf op het raam de takken van een vaste plant of een boom.

Neem een blad en smeer de kant waar de nerven het duidelijkst voelbaar zijn dun in met verf.

Druk het blad voorzichtig tegen het raam en maak hierop een afdruk.

Haal het blad eraf. Zo geef je de takken op het raam 'echte' bladeren.

Als de afdruk niet meteen lukt, kun je de verf gemakkelijk van het glas afhalen en het opnieuw proberen.


- Afdrukken

Nodig: bladeren van bomen, takken met knoppen, schors, zaden, klei, een kleiroller, een klei-mes.


Snijd een stuk klei af en rol het uit. Maak er een tegel van door de randen met het klei-mes recht af te snijden.

Druk een blad, een tak met knoppen, een stuk schors of zaden in de klei en haal ze er daarna voorzichtig uit.


- Zilveren bladeren

Nodig: aluminiumfolie, bladeren van bomen en vaste planten, een theelepel, lijm, gekleurd karton.


Zoek mooie bladeren van bomen en planten bij elkaar.

Neem bladeren met duidelijke nerven en een mooie bladvorm.

Leg over een blad een stukje aluminiumfolie.

Wrijf met de achterkant van de theelepel voorzichtig over de folie. De vorm en de nerven van het blad komen nu tevoorschijn.

Vouw het gekleurde karton dubbel en plak de folie erop. Je hebt nu een originele kaart, waarmee je iemand blij kunt maken.


Afsluiting

Bekijk met elkaar de verslagen en de kaarten en hang ze op. Schrijf de boomkweker een brief om hem te bedanken voor het bezoek.

Omhoog