INFORMATIE

LEERKRACHTEN

PLAATJES

ZOEK

CONTACT

BESTELLEN

Nieuw in Het Kleine Loo

BLOEMBOLLENTEELT, Lessen bovenbouw


Doelstellingen

Na de drie lessen over bloembollenteelt kunnen de kinderen vertellen:

- hoe bloembollen groeien

- dat bloemen uit bollen knollen en wortels kunnen groeien

- wat de belangrijkste werkzaamheden van de bloembollenteler zijn.Les 1. VOORBEREIDING OP HET BEZOEK

In deze les worden ook de voorbereidingen getroffen voor het bezoek aan een bloembollenbedrijf of het bezoek van de bloembollenteler aan de groep.


Introductie

Ons land wordt vrijwel altijd geassocieerd met tulpen. Nederland is dan ook de grootste producent van tulpen. Toch komt de tulp oorspronkelijk niet uit ons land.

Lees de achtergrondinformatie door en vertel de kinderen de geschiedenis van de tulp.


Verwerking

- Werkblad 'Zo groeit een tulp'

Nodig: voor elk kind: het werkblad 'Zo groeit een tulp'een potlood.


Op dit werkblad staan zeven stadia getekend van de groei van een tulp. In het midden staan stukjes tekst.

De kinderen lezen de stukjes tekst en zetten het nummer ervan bij de tekening die erbij hoort.


- Een wandfries van bloembollen

Nodig: een brede strook (behang)papier, verf, kwasten, afbeeldingen van bloembollen.


Hang het papier op en laat de kinderen de afbeeldingen van de bloembollen bekijken.

In kleine groepen verven ze bloemen van verschillende soorten bloembollen op het papier.

Voor het bezoek aan een bloembollenbedrijf kunnen de kinderen in groepen worden verdeeld.

Twee groepen bereiden een interview voor. Dit kan een interview met de bloembollenteler, zijn vrouw, (meewerkende) kinderen of een medewerker zijn. De vragen worden opgeschreven en afgesproken wordt wie de vragen stellen en wie de antwoorden opschrijven.

Een of twee groepen maken een lijst van foto- en/of video-opnames die ze willen maken. Laat de kinderen (onder begeleiding) oefenen in het gebruik van de camera of het fototoestel. Een mobieltje gebruiken kan natuurlijk ook.

Een of twee groepen maken een lijst van materialen en voorwerpen die ze kunnen verzamelen. Twee groepen gaan tijdens het bezoek een plattegrond van het bedrijf maken en spreken af hoe ze dat gaan aanpakken.

Als de bloembollenteler op school komt. kunnen de kinderen in groepen een aantal vragen verzinnen die ze aan de bloembollenteler kunnen stellen. Inventariseer de vragen en schrijf ze op het bord.

Kies met elkaar een aantal vragen uit.

Spreek af welke kinderen een vraag stellen en wie de antwoorden noteren.


Afsluiting

Ga met de kinderen na of ze zich goed hebben voorbereid op het bezoek.Les 2. HET BEZOEK

Lees hiervoor de aanwijzingen in 'Opzet lesproject bloembollenteelt'.Les 3. NA HET BEZOEK

Laat deze les snel na het bezoek plaatsvinden.


Introductie en verwerking

Als de groep naar het bedrijf is geweest, kunnen eventueel eerst de gemaakte video-opnamen bekeken worden. Daarna verwerken de kinderen hun ervaringen. Mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld:

- uitwerken van de interviews (op de tekstverwerker)

- een verslag van het bezoek schrijven (op de tekstverwerker)

- foto's opplakken en voorzien van onderschriften

- de meegebrachte voorwerpen uitstallen

- tekeningen en schilderijen van het bezoek maken

- plattegronden uitwerken inkleuren en voorzien van een toelichting.


Als de bloembollenteler in de groep op bezoek is geweest:

- kunnen de vragen en de antwoorden (op de tekstverwerker) worden uitgewerkt

- kan (op de tekstverwerker) een verslag van het bezoek worden gemaakt

- kunnen de voorwerpen die de teler meegebracht heeft worden uitgestald.

In beide gevallen is het mogelijk om voor het verslag het werkblad 'Wat doet de bloembollenteler?'  te gebruiken.


- Werkblad 'Wat doet de bloembollenteler?'

Nodig: voor elk kind: het werkblad 'Wat doet de bloembollenteler?',

een pen.

Kijk hier voor de antwoorden.


Op het werkblad zijn de belangrijkste werkzaamheden van de bloembollenteler gedurende het jaar afgebeeld. In het midden staat de groei van bloembollen op kleine schaal getekend. De kinderen kunnen de tekeningen losknippen en in hun verslag gebruiken.


- Nieuwe soorten

Nodig: catalogus van bloembollen, papier, kleurpotloden.


Bloembollentelers zijn voortdurend bezig om nieuwe soorten bloemen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een nieuwe kleur bloem, omdat die kleur in de mode is, om te zorgen dat een bloembol niet aangetast wordt door een ziekte, of om een nieuwe variëteit te krijgen. Deze nieuwe soorten krijgen allemaal een naam, vaak de naam van een bekend persoon.

Laat uit de catalogus een paar bloembollen zien en vertel hoe ze heten.

Laat de kinderen een nieuwe bloembol verzinnen en tekenen. Ze schrijven er ook bij wat zo bijzonder is aan deze soort en hoe de bloem heet.

Kies met elkaar een aantal ontwerpen uit en stuur ze (met de bedankbrief) naar de bloembollenteler op.


- Bollenvelden

Nodig: afbeeldingen van bollenvelden, grote vellen papier, een potlood, kleurpotloden.


In het voorjaar veranderen de saaie bollenvelden in prachtige, kleurrijke lappendekens.

Laat de kinderen de afbeeldingen van de bollenvelden zien of maak er een tekening van op het bord. Leer de kinderen hoe ze de bollenvelden in perspectief kunnen tekenen.


Afsluiting

Bekijk met elkaar de verslagen, de foto's en de werkstukken en hang ze op. Nodig de ouders uit om ernaar te komen kijken. Ook kunnen andere groepen uitgenodigd worden om de resultaten te bekijken. De kinderen kunnen hierbij uitleg geven. Schrijf een briefje naar de bloembollenteler om hem te bedanken voor het bezoek.

Omhoog