INFORMATIE

LEERKRACHTEN

PLAATJES

ZOEK

CONTACT

BESTELLEN

Nieuw in Het Kleine Loo

BLOEMBOLLENTEELT, Lessen middenbouw


Doelstellingen

Na de drie lessen over bloembollenteelt kunnen de kinderen vertellen:

- hoe bloembollen groeien

- dat bloemen uit bollen knollen en wortels kunnen groeien

- wat de belangrijkste werkzaamheden van de bloembollenteler zijn.Les 1. Voorbereiding op het bezoek


In deze les worden ook de voorbereidingen getroffen voor het bezoek aan het bloembollenbedrijf of het bezoek van de bloembollenteler aan de groep.


Introductie

- Bollen en knollen

Nodig: een bloembol in bloei (geen krokus), een krant, een aardappel, een mes.


Spreid de krant uit. Haal de bloembol boven de krant uit de pot en haal voorzichtig de aarde van de bol.

Laat de kinderen de onderdelen van de bloembol noemen.

Welke andere soorten bloembollen kennen de kinderen?

Vergelijk de bloembol met de aardappel. Beide groeien onder de grond, maar op verschillende manieren.

Snijd de bloembol en de aardappel door. Bekijk van beide de binnenkant. De aardappel heeft een egaal vlak, terwijl de bloembol allemaal laagjes (rokken) heeft.

Vertel dat ook de bol van een krokus geen rokken heeft en op een aardappel lijkt.

Haal voorzichtig de rokken één voor één van de bloembol af. Uiteindelijk houd je de stengel met de bloem over.

Vertel hoe bloembollen zich vermeerderen en waarom ze in het najaar geplant moeten worden.


- De rokken van een bloembol

Nodig: bloembollen (geen krokussen), een mes.


Om de kinderen te laten zien hoe een bloembol in elkaar zit, kun je ze zelf een bol uit elkaar laten halen.

Snijd een bloembol in tweeën en geef elk kind een halve bol. Als je geen bloembollen hebt, kun je ook uien gebruiken.

Laat de kinderen voorzichtig de rokken van de bloembol lospeuteren. Gaat dat gemakkelijk? Hoeveel rokken heeft hun bol? Kunnen ze de bol ook weer in elkaar zetten?


Verwerking

- Werkblad 'Bloembollen'

Nodig: voor elk kind: het werkblad 'Bloembollen', een potlood, kleurpotloden.

Kijk hier voor de antwoorden.


Op dit werkblad vullen de kinderen de namen in van de bloembollen die zij kennen, kleuren bloemen die in het voorjaar bloeien en tekenen bij een aantal bloemen een bol, een knol of wortels.


Afsluiting

Verdeel daarna de kinderen in kleine groepjes en laat ze met elkaar verzinnen wat ze tijdens het bezoek willen vragen. Schrijf de vragen op als de kinderen dit nog niet zelf kunnen.


- Zo groeit een 'bloem'bol

Nodig: een ui, een jampot, cocktailprikkers, water.


Om de groei van een bloembol van heel dichtbij te kunnen volgen, kun je een ui gebruiken. Een ui loopt sneller uit dan een bloembol en heeft ook geen koudeperiode nodig om uit te lopen.

Vul de jampot met water.

Steek in de zijkanten van de ui cocktailprikkers, zodat de ui op de rand van de jampot blijft hangen. Zorg dat de onderkant van de ui het water net niet raakt anders gaat de ui rotten.

Na een paar dagen beginnen de wortels te groeien en komt een groen neusje boven uit de ui.

Als je de ui later in de tuin plant, verschijnt er in de zomer een prachtige paarsroze bloem.Les 2. Het bezoek

Lees hiervoor de aanwijzingen in 'Opzet lesproject Bloembollenteelt'.Les 3. Na het bezoek

Laat deze les snel na het bezoek plaatsvinden.


Introductie

Bloembollentelers verbouwen heel veel bollen tegelijk. Dat doen ze niet voor de bloemen, maar voor de bollen.

Vertel hoe bollen na de bloei onder de grond nieuwe bollen vormen.

De tulpen en narcissen die wij in de bloemenwinkel kopen, komen niet van de bollenvelden. Deze bloemen worden in kassen geteeld en in bloei getrokken (zie 'Achtergrondinformatie bloembollenteelt').


Verwerking

- Verslag

Laat een kort verslag maken. Dit kan een geschreven verslag of een getekend verslag zijn, waar de tekst later bij wordt geschreven. Een hulpmiddel bij het maken van het verslag is het werkblad 'Bloembollenteler'.


- Werkblad 'Bloembollenteler'

Nodig: voor elk kind: het werkblad 'Bloembollenteler'een schaar, lijm, een strook papier.

Kijk hier voor de antwoorden.


Op het werkblad 'Bloembollenteler' staan de belangrijkste werkzaamheden van een bloembollenteler afgebeeld.

Laat de plaatjes van het werkblad losknippen en daarna goed bekijken. Wat staat er op? Wat doet de bloembollenteler? In welk jaargetijde verricht hij de werkzaamheden?

Laat de kaartjes onder elkaar leggen en op de strook plakken. Het eerste plaatje bovenaan het volgende eronder enzovoort.

Plak de uiteinden van de strook aan elkaar, zodat je een beeldverhaal krijgt dat steeds herhaald wordt.

De kinderen schrijven bij elke tekening wat de bloembollenteler doet.


- Bloembollen in klei

Nodig: klei, een klei-rol, een klei-mes, klei-spatels, mirettes, verf, dunne penselen.


Rol een plak klei van anderhalve centimeter. Snijd de kanten met het klei-mes recht af.

Teken met een klei-spatel in de kleitegel een bloem met bloembol.

Haal de klei eromheen weg.

Verf de kleitegel met de verf en de penselen.


Afsluiting

Bekijk met elkaar de verslagen en de bloembollen die gemaakt zijn. Laat de kinderen de bloembollenteler een brief schrijven om hem te bedanken voor het bezoek.

Omhoog