INFORMATIE

LEERKRACHTEN

PLAATJES

ZOEK

CONTACT

BESTELLEN

Nieuw in Het Kleine Loo

Bloembollenteelt


In april trekken de bollenvelden met bloeiende tulpen veel bekijks... en even later snijden bollentelers de kopjes er pardoes af. Het voedsel dat de plant maakt gaat daardoor naar de nieuwe bollen in plaats van naar de bloem. De belangrijkste bolbloemen zijn tulpen gladiolen narcissen en lelies. De lelie is sterk in opkomst. Er zijn 3.000 bollenbedrijven met meer dan 20.000 ha bloembollen in Nederland.


De bloembollenteelt is eeuwen geleden begonnen achter de duinen in de omgeving van Haarlem. Tegenwoordig worden in alle provincies van ons land bollen geteeld. Nederlandse telers en handelaars hebben vooral van de tulp een wereldhandelsproduct gemaakt. Kwekers hebben tulpen in alle kleuren gevonden. Alleen geen zwarte tulp al zijn er wel dieppaarse tulpen die bijna zwart zijn.

Driekwart van de bloembollenproductie wordt geëxporteerd naar meer dan honderd landen over de hele wereld. Je mag wel zeggen dat Nederland de wereld van bloembollen voorziet.

Milieu-afspraken

Bloembollen worden in oktober en november geplant en afgedekt met een strodek. Dat gaat er in het voorjaar af. Dan moeten alle bollen op het land op ziekten worden gecontroleerd. Voor bescherming tegen bacteriën virussen en schimmels zijn chemische middelen nodig. De telers hebben in de afgelopen jaren met de overheid en de milieubeweging bindende afspraken gemaakt over het terugdringen van het gebruik van deze middelen. Er wordt bijvoorbeeld een strook van een meter langs de sloot vrij gehouden. Daardoor komen er geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het slootwater.

Topdrukte in de zomer

In de zomer vanaf half juni tot begin augustus worden de bollen gerooid. Er heerst dan topdrukte op de bedrijven. De bloembollen worden op de bedrijven ontdaan van resten zand en grond. Dan worden ze gepeld gesorteerd geteld en naar de kopers of de veiling verzonden. Bij het bloembollenpellen worden stengelresten wortelkransen en de buitenste vellen verwijderd. Bloembollenpellen is handwerk waarmee veel scholieren een vakantiecentje verdienen.

Het sorteren gebeurt meestal machinaal. De bloembollen worden namelijk per maat verkocht. De grote bollen worden verkocht. De kleintjes worden weer geplant voor de volgende oogst.

Omhoog